SA MGA MINISTRO,PASTOR AT MGA MANGGAGAWA SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO

TINATAWAGAN KO NG PANSIN ANG LAHAT NG MGA MINISTRO, PASTOR AT MGA MANGGAGAWA NG IGLESIA NI CRISTO NA HUWAG NAMANG ISARA ANG KAISIPAN NG MGA KAPATID NATIN NA TAPOS NG LAHAT, NAGANAP NA, AT ANG HINIHINTAY NA LANG DIUMANO AY ANG PAGHUHUKOM – Elias Arkanghel

ISAIAS 48: 6 “Lahat ng pahayag ko ay pawang natupad, inyo nang kilalanin ang katotohanan nito. NGAYO’Y MAY IHAHAYAG AKONG BAGO, MGA BAGAY NA HINDI KO INIHAYAG NOON.7 Ngayon ko pa lamang ito gagawin; wala pang pangyayaring katulad nito noon para hindi ninyo masabing ito’y alam na ninyo.

Ang mga talatang nabanggit ay hindi maaaring tutulan o ituwid pa ng may matinong pag-iisip. Sapagkat mula ito sa pahayag mismo ng PANGINOONG DIYOS na ihahayag NIYA na bagong bagay na hindi inihayag noon. Gagawin pa lang yan ng PANGINOONG DIYOS paunang pahayag at wala pang pangyayaring katulad nito noon para masabing ito’y alam niyo na.

Mga mahal kong kapatid ibig kong ipaunawa sa inyo sa hanay ng mga nag-uutos sa inyo hindi nila namamalayan dahil sarado nga ang kanilang mga kaisipan, sila na, sila na ang nagtataglay ng masamang espiritung mapanghikayat upang huwag manalig sa mga paunang pahayag ng PANGINOONG DIYOS at ng Panginoong Jesu-Cristo natin na may malaking kinalaman sa kanila rin sanang ikaliligtas. Anong kasagutan ng Banal na Kasulatan sa ating mga itinatanong?

II Pedro 2:1 MB 1 Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya’t biglang darating sa kanila ang kapahamakan.

https://iglesianicristohinirang.wordpress.com/…/isaias-41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s