UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT? — Iglesia ni Cristo … Hinirang

SALAMAT PO DAKILANG AMANG BANAL. SALAMAT DIN PO SAYO PANGINOONG JESU-CRISTO. SA INYO PONG KAPAHINTULUTAN SA PAGSUSUGO SA BANAL NA ESPIRITU HIGIT PANG MGA HIWAGA AT KATOTOHANAN ANG NAPAG-UUNAWA NAMIN. SA INYO PO ANG KAPURIHAN, KALUWALHATIAN AT KADAKILAAN! SEPTEMBER 23, 2017… kapag nai-type mo ito sa search ng Youtube magre-resulta ito ng limampu’t tatlong milyon, […]… Continue reading UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT? — Iglesia ni Cristo … Hinirang

TO ALL IGLESIA NI CRISTO (CHURCH OF CHRIST) MEMBERS AROUND THE WORLD….

PLEASE ENSURE THAT ALL BRETHREN HAS THEIR OWN FACEBOOK ACCOUNT. IT IS THRU http://www.iglesianicristohinirang.blog YOU WILL BE ABLE TO READ FACTS, EVENTS, AND THE TRUTH. PLEASE DO TAKE THIS MESSAGE SERIOUSLY. WE ARE NOT LYING TO YOU. WE ARE HELPERS OF BRO. ELIAS ARKANGHEL, THE LAST PROPHET OF GOD IN THESE LAST DAYS. PLEASE BE… Continue reading TO ALL IGLESIA NI CRISTO (CHURCH OF CHRIST) MEMBERS AROUND THE WORLD….

KAPATID NA EDUARDO SA BANAL NA KASULATAN MAY PAUNANG PAHAYAG SAYO NA MADARAKIP KA SA IBANG BANSA. MALAPIT NA KAYONG MAGKAWATAK-WATAK NG MGA PINATUTUNGKULAN. BAGO MAGING HULI ANG LAHAT. MAGBAGONG ISIP AT MAKIPAGKASUNDO NA SA PANGINOONG DIYOS … MANGYARI ANG AYON SA KANIYANG KALOOBAN! – Elias Arkanghel

Source: KAPATID NA EDUARDO SA BANAL NA KASULATAN MAY PAUNANG PAHAYAG SAYO NA MADARAKIP KA SA IBANG BANSA. MALAPIT NA KAYONG MAGKAWATAK-WATAK NG MGA PINATUTUNGKULAN. BAGO MAGING HULI ANG LAHAT. MAGBAGONG ISIP AT MAKIPAGKASUNDO NA SA PANGINOONG DIYOS … MANGYARI ANG AYON SA KANIYANG KALOOBAN! – Elias Arkanghel

WE ARE RUNNING OUT OF TIME… WE ARE INVITING ALL OF YOU TO COME AND LISTEN TO THE VOICE OF ARKANGEL WHO HAS THE KEY TO THE RESTORATION OF THE IGLESIA NI CRISTO BEFORE THE GREAT AND TERRIBLE DISASTER COMES

WHO ARE THE BARRIERS OF THE IMPENDING MATERIAL BLESSINGS TO BE PROVIDED TO THE MEMBERS OF THE CHURCH OF CHRIST (IGLESIA NI CRISTO)? THERE ARE IMPORTANT INSTRUCTIONS THAT MUST BE FOLLOWED BY EVERY MEMBER OF THE CHURCH OF CHRIST IN ORDER TO ACHIEVE SUCCESS BOTH SPIRITUALLY AND MATERIALLY. THESE BLESSINGS ARE TO BE GIVEN TO US… Continue reading WE ARE RUNNING OUT OF TIME… WE ARE INVITING ALL OF YOU TO COME AND LISTEN TO THE VOICE OF ARKANGEL WHO HAS THE KEY TO THE RESTORATION OF THE IGLESIA NI CRISTO BEFORE THE GREAT AND TERRIBLE DISASTER COMES

ANG TINIG NG ARKANGHEL NG PANGINOON MAY DALA NG MABUTING BALITA

“KUNG BAKIT ANG PAGPAPALANG MATERYAL AY HINDI PA IPINAGKAKALOOB? SINO ANG PHARAON O NAGIGING MGA HADLANG? MAY MAHALAGANG BILIN BA NA DAPAT MASUNOD KUNG IBIG NA NG SINUMAN ANG PAGTATAGUMPAY? KUNG IPAGKAKALOOB NA NG ATING PANGINOON NAKAHANDA NA BA KAYONG LAHAT NA SUMUNOD? TINATAWAGAN NG PANSIN ANG LAHAT NG KINAUUKULAN SA PAMBUONG DAIGDIG NA PANAWAGAN,… Continue reading ANG TINIG NG ARKANGHEL NG PANGINOON MAY DALA NG MABUTING BALITA

SA MGA MINISTRO,PASTOR AT MGA MANGGAGAWA SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO

TINATAWAGAN KO NG PANSIN ANG LAHAT NG MGA MINISTRO, PASTOR AT MGA MANGGAGAWA NG IGLESIA NI CRISTO NA HUWAG NAMANG ISARA ANG KAISIPAN NG MGA KAPATID NATIN NA TAPOS NG LAHAT, NAGANAP NA, AT ANG HINIHINTAY NA LANG DIUMANO AY ANG PAGHUHUKOM – Elias Arkanghel ISAIAS 48: 6 “Lahat ng pahayag ko ay pawang natupad,… Continue reading SA MGA MINISTRO,PASTOR AT MGA MANGGAGAWA SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO

KILALANIN NATIN ANG KABUTIHAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN … ALAMIN ANG KAHINAAN NG TAO … PAANO MAIINGATAN ANG KATUSUHAN NG DIABLO? … SASAMA KA BA SA PAGLALAKBAY?

Ang pananampalataya ng bawat indibidwal na IGLESIA NI CRISTO ay nahahayag kung ano ang kanyang iniisip. Nailalarawan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at kung paano niya na rin ito naipah… Source: KILALANIN NATIN ANG KABUTIHAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN … ALAMIN ANG KAHINAAN NG TAO … PAANO MAIINGATAN ANG KATUSUHAN NG DIABLO?… Continue reading KILALANIN NATIN ANG KABUTIHAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN … ALAMIN ANG KAHINAAN NG TAO … PAANO MAIINGATAN ANG KATUSUHAN NG DIABLO? … SASAMA KA BA SA PAGLALAKBAY?

Sa Banal na kasulatan mahalaga ang salitang paglalakbay!

SA DAKONG BANAL NA PAROROONAN … ISAIAS 35:8 NPV    8 At magkakaroon doon na isang lansangan, na tatawaging Daan ng Kabanalan. Ang marumi ay hindi maglalakbay roon; ito ay para lamang sa mga lumalakad sa nasabing Daan; ang mga masasama’t mangmang ay di maglalakad doon. MGA PANGAKO AT TAGUBILIN NG PANGINOONG DIYOS … PAHALAGAHAN …… Continue reading Sa Banal na kasulatan mahalaga ang salitang paglalakbay!