PROPHECIES FULFILLED TO THE MESSENGERS IN THESE LAST DAYS TO THE LIFE OF BROTHERS FELIX Y. MANALO; ERANO G.MANALO; ELIAS ARKANGHEL

BRETHREN  PLEASE BE ENLIGHTENED TO THESE PROPHECIES: 6 “All I foretold has now taken place; you have to admit my predictions were right. Now I will tell you of new things to come, events that I did not reveal before. 7 Only now am I making them happen; nothing like this took place in the… Continue reading PROPHECIES FULFILLED TO THE MESSENGERS IN THESE LAST DAYS TO THE LIFE OF BROTHERS FELIX Y. MANALO; ERANO G.MANALO; ELIAS ARKANGHEL

KAHABAG-HABAG ANG TAONG MAGKAKANULO SA KANYA! MABUTI PA SA TAONG IYON ANG HINDI SIYA IPINANGANAK!

Hindi niyo paniniwalaan subalit ito ang katotohanan … Ako ito na hindi ako sapagkat ang diwang napapaloob sa akin ang diwa ng ating PANGINOON DIYOS sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Bahagi ako ng Kanyang Katawan dahil ako ay lihitimong IGLESIA NI CRISTO. Nakatakdang muling ipagkanulo ang Anak ng Tao ang nagmamay-ari ng Katawan kung… Continue reading KAHABAG-HABAG ANG TAONG MAGKAKANULO SA KANYA! MABUTI PA SA TAONG IYON ANG HINDI SIYA IPINANGANAK!

MAHALAGA ANG PAGSUSUGO SA NAKARAAN AT GANOON DIN SA KASALUKUYAN

  ANG PANGAKO NG DIYOS SA ISINUGO SA KASALUKUYAN NA TINAWAG NA HINIRANG NA MAGSASA-AYOS SA KANYANG BAYAN AT ANG PAGKAKALOOB NG BANAL NA ESPIRITU. SIYA AY INAALALAYAN AT KINALULUGDAN NG DAKILANG AMANG BANAL…     ISAIAS 42  :  1  (ABAB) 1  Narito ang aking lingkod na aking  inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng… Continue reading MAHALAGA ANG PAGSUSUGO SA NAKARAAN AT GANOON DIN SA KASALUKUYAN

ISAIAS 42: 1,4,6,8,9, ANAK NG TAO, ISANG TAONG BAGO, ANO ANG KAUGNAYAN NG SUGONG IPINAKIKILALA SA ATIN MATAPOS PAPAGPAHINGAHIN NG PANGINOONG DIYOS ANG SUGONG LIDER AT ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA NI CRISTO SA KATAUHAN NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERANO G. MANALO? (UNANG BAHAGI)

ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSUGO NG DAKILANG DIYOS! ISAIAS 42  :  1  Narito ang aking lingkod na aking  inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking Espirit… Source: ISAIAS 42: 1,4,6,8,9, ANAK NG TAO, ISANG TAONG BAGO, ANO ANG KAUGNAYAN NG SUGONG IPINAKIKILALA SA ATIN MATAPOS PAPAGPAHINGAHIN NG PANGINOONG DIYOS ANG… Continue reading ISAIAS 42: 1,4,6,8,9, ANAK NG TAO, ISANG TAONG BAGO, ANO ANG KAUGNAYAN NG SUGONG IPINAKIKILALA SA ATIN MATAPOS PAPAGPAHINGAHIN NG PANGINOONG DIYOS ANG SUGONG LIDER AT ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA NI CRISTO SA KATAUHAN NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERANO G. MANALO? (UNANG BAHAGI)

Banal na Hapunan para sa nagtataglay ng banal na kalooban.

NAITAKDA NA ANG BAWA’T PETSA! KUNG ANO ANG NAKATAKDANG SUSUNOD NA KAGANAPAN KUNG IHAHANAY SA PAGPAPAHAYAG NI KA ELIAS ARKANGHEL AY NAKAPANGINGILABOT…….NAKAHANDA NA PO BA TAYO MGA KAPATID? KAYA NAGANAP ANG TAHASANG PAGLABAG. Pangunahin nakagawa ng paglabag ang Pamamahala ng Iglesia sa katauhan ng Ka Eduardo, mga nasa Sanggunian, ang mga Tagapangasiwa, mga ministro, manggagawa,… Continue reading Banal na Hapunan para sa nagtataglay ng banal na kalooban.